Amadigi di Gaula 04.05.1983

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego