Borys Godunow 13.12.2009

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki