Borys Godunow 31.10.2009

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki