Carmen 02.02.2002

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki