Carmen 02.12.1995

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Moniuszki