Carmen 10.03.2011

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki