Carmen 27.01.2008

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki