Carmen 28.05.1997

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki