Cyrulik sewilski 07.01.1994

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Moniuszki