Cyrulik sewilski 07.03.1996

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki