Cyrulik sewilski 09.03.1996

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki