Cyrulik sewilski 12.10.1992

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie