Cyrulik sewilski 16.10.1992

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie