Cyrulik sewilski 17.10.1992

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie