Cyrulik sewilski 18.10.1992

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie