Cyrulik sewilski 20.06.1957

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej