Cyrulik sewilski 20.10.1992

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie