Cyrulik sewilski 22.10.1992

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie