Cyrulik sewilski 23.10.1992

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie