Cyrulik sewilski 24.10.1992

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie