Cyrulik sewilski 26.10.1992

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie