Cyrulik sewilski 28.01.1994

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Moniuszki