Cyrulik sewilski 29.06.1957

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej