Cyrulik sewilski 30.10.1992

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie