Cyrulik sewilski 31.12.1993

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa