Cztery sonety miłosne 03.06.1973

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego