Cztery sonety miłosne 18.02.1973

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego

Obsada