Janusz Dąbrowski

Janusz
Dąbrowski

Druki teatralne

  • Afisz „Borys Godunow”, Modest Musorgski, 27-03-1976. Uczczenie 200-lecia Teatru Wielkiego ZSRR w Moskwie

  • Afisz premierowy. „Don Kichot” Ludwik A. Minkus 1967-03-05

  • Wkładka obsadowa „Wierchy” Artur Malawski 1962-02-14

  • Wkładka premierowa. „Jezioro łabędzie” Piotr Czajkowski 1966-01-15