Afisz „Borys Godunow”, Modest Musorgski, 27-03-1976. Uczczenie 200-lecia Teatru Wielkiego ZSRR w Moskwie
  • Typ druku

    Afisz
  • Wystawienia

    Borys Godunow 30.12.1972
  • Język

    Polski
Afisz „Borys Godunow”, Modest Musorgski, 27-03-1976. Uczczenie 200-lecia Teatru Wielkiego ZSRR w Moskwie