Dama pikowa 08.02.1989

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki