Dama pikowa 08.11.2006

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki