Dama pikowa 09.06.1989

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki