Dama pikowa 12.01.2007

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki