Dama pikowa 15.01.1989

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki