Dama pikowa 16.06.2012

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki