Dama pikowa 21.12.2004

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki