Dama pikowa 28.05.1989

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki