Dama pikowa 30.12.1988

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada