Danuta Baduszkowa

Danuta
Baduszkowa
reżyser
10.10.1919
Stryj
15.12.1978
Gdynia

Nota biograficzna

Danuta Baduszkowa (10 X 1919 Stryj – 15 XII 1978 Gdynia), reżyser. Kształciła się we Lwowie w Akademii Hand­lu Zagranicznego. Po wojnie osiedliła się na Śląsku. Po ukończeniu kursów specjalistycznych uzyskała uprawnienia reżysera I kategorii ochotniczych ze­społów teatralnych, a po praktyce w Teatrze im. Stanisława Wyspiań­skiego w Katowicach – uprawnienia reżysera przedstawień muzycznych (1954). Należała do inicjatorów powołania Teatru Muzycznego w Gdyni (1958), była tam reżyserem i przez wiele lat dyrektorem. Zorganizowała przy tym teatrze studio dla aktorów operetkowych, dające uprawnienia zawodowe. Przygotowała wiele prapremier, wywarła duży wpływ na rozwój polskiej twórczości operetkowej i musicalowej. Cechowała ją energia, pomysłowość i silna wola. Miała własną koncepcję nowoczesnego teatru muzycznego i konsekwentnie ją reali­zowała. W ciągu 33 lat działalności artystycznej wyreżyserowała 108 przedstawień oper i operetek na wszystkich krajowych (a także kilku zagranicznych) scenach muzycznych. W warszawskim Teatrze Wielkim zrealizowała cztery premiery. Zawsze zależało jej na współpracy z wybitnymi dyrygentami – i tu też była partnerką dyrygenckich tuzów Teatru. Aidę Verdiego (1966) w jej reżyserii prowadził Mieczysław Mierzejewski, a Madame Butterfly Pucciniego (1968) – Zdzisław Górzyński. Później stała się autorką nietuzinkowej inscenizacji Cyrulika sewilskiego Rossiniego (1971) w oryginalnej scenografii Krzysztofa Pankiewicza. Słynna uwertura do tej opery miała formę baletu w choreografii Jerzego Makarowskiego, dyrygował Antoni Wit. Najbliższą jej reżyserskiemu temperamentowi była prapremiera opery Chłopi Witolda Rudzińskiego wg Reymonta (1974) w scenografii Andrzeja Sadowskiego i w kostiumach wg projektów Zofii Wierchowicz. Doskonale poprowadziła śpiewaków w ukazywaniu dramatycznych konfliktów między bohaterami opery, pięknie ustawiła rodzajowe sceny zbiorowe. Dyrygował Antoni Wicherek.

 

Za: Słownik biograficzny teatru polskiego, t. II, Warszawa 1994

Inscenizacje (4)

Druki teatralne

  • Afisz Prapremierowy. „Białowłosa”, Henryk Czyż, 24-11-1962, 25-11-1962

  • Wkładka obsadowa „Cyrulik Sewilski” Gioacchino Rossini 07-11-1979

  • Afisz z okazji 145 rocznicy Otwarcia Teatru Wielkiego w Warszawie „Cyrulik Sewilski” Gioacchino Rossini 23-02-1978