Diabły z Loudun 02.10.2013

Inscenizacja

premiera polska
Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki

Obsada