Diabły z Loudun 04.10.2013

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki

Obsada