Elektra 10.11.2010

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki