Elektra 31.03.2010

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki