Eugeniusz Oniegin 02.12.2001

Inscenizacja

premiera
Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego