Faust 13.11.1994

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Moniuszki