Grek Zorba 02.04.1992

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie