Grek Zorba 02.04.1993

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie