Grek Zorba 02.07.1993

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Moniuszki