Grek Zorba 03.04.1992

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie