Grek Zorba 03.04.1993

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie